INTAKE

Intake gesprek

De Preventie Route neemt jou graag mee in wat wij voor directie, HR-verantwoordelijken en het management kunnen betekenen om de medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. In de intake stemmen we samen met jou af wat er speelt binnen het bedrijf, de organisatie, afdelingen en binnen teams. We vinden het belangrijk om samen te kijken naar hoe wij jullie kunnen ondersteunen en ontzorgen om langdurig- ,onnodig- en frequent ziekteverzuim te voorkomen. Voor nu en in de toekomst. Een businesscase, door ons opgesteld, kan een onderdeel zijn om te laten zien wat de financiële risicobesparing is voor jou als werkgever wanneer je de Preventie Route inschakelt.

Vragen die wij stellen (why, how, what) tijden de intake zijn:

  • waarom willen jullie gaan werken aan vitaliteit binnen jullie bedrijf, organisatie of afdeling?
  • waar willen jullie naartoe? Visie, missie en de strategie binnen het bedrijf of organisatie?
  • vanuit welke uitgangspunten/principes wordt er binnen het bedrijf of de organsiatie tegen duurzaam inzetbaarheid aangekeken? Wat zijn de overtuigingen over werkdruk, innovatiekracht en persoonlijke groei?
  • wat doet het bedrijf of de organisatie wel of niet op gebied van bewustwording en vitaliteit?
  • welke resultaten en/of risicobesparingen verwachten jullie, met het sturen op duurzame inzetbaarheid, in samenwerking met de Preventie Route?

Het is ook mogelijk om Marjolein als Preventie- en Vitaliteitsadviseur in te schakelen voor jouw bedrijf of organisatie. Dit kan al voor een 1 dag (deel) per week gedurende een bepaalde periode. Interesse? Klik op ‘Samen aan de Slag’!