Online Preventietool

Waarom de Online Preventietool inzetten?

De Preventie Route stelt een Online Preventietool (VMC®) ter beschikking van het Nationaal Preventie Centrum Stress en Burn-out (NCPSB). Deze is bedoeld om:

  • langdurig- en frequent ziekteverzuim te voorkomen
  • het verhogen van het werkgeluk, de vitaliteit en innovatiekracht van medewerkers en ondernemers
  • ziekteverzuim te verminderen en ook de kosten van verzuim voor jou als werkgever/leidinggevende terug te dringen
  • te voorkomen dat persoonlijk leed opspeelt bij langdurig uitval van een medewerker of ondernemer.

Hoe werkt de online preventietool?

  • Je ontvangt de online preventietool, die uit 100 vragen bestaat, digitaal. De test duurt ongeveer 20 minuten. Het mooie is dat hieruit naar voren komt of er factoren zijn waarop jij nu vastloopt. Ook als jij je hier niet bewust van bent. Er worden 20 factoren gemeten en elk van de 20 punten heeft een optimum niveau. Neem als voorbeeld ‘het vermogen om nee te zeggen, weerbaarheid, conflicthantering en aanpassingsvermogen”. In deze tijd kunnen dit waardevolle competenties zijn die je goed kunt gebruiken.
  • Na het maken van de test worden er 1 of 2 coachgesprekken met jou ingepland, om samen de uitkomsten te bespreken met de benodigde tips en adviezen.
  • Mocht je meer begeleiding of verdere coaching nodig hebben, indien de uitslag hiertoe aanleiding geeft, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.
  • Het maken van de test en het gesprek over de resultaten, met de benodigde tips en adviezen, zijn altijd vertrouwelijk. Geen enkel detail wordt met de werkgever/opdrachtgever gedeeld tenzij jij dat zelf wilt doen!

Bewustwording

Deze test is uniek omdat er naar jou als medewerker of ondernemer wordt gekeken, ook vóórdat er problemen spelen. Het is van cruciaal belang om te weten of een ruime meerderheid van medewerkers of ondernemers hun eigen uitval NIET zien aankomen. De preventietool ziet dit wel, zelfs 9 – 12 maanden van tevoren.