NOODZAAK

Noodzaak

Dit is de noodzaak om de Preventie Route in te schakelen:

  • 75% van de werknemers niet weten (onbewust) dat ze gaan uitvallen (TNO/NCPSB);
  • 72,6% van de HR professionals zien oorzaak werkstress ontstaan door de relatie werk/privé;
  • 67,4% van de werknemers vallen uit door persoonlijke omstandigheden gecombineerd met persoonskenmerken;
  • 41% van de HR-professionals aangeven dat werkstress niet tijdig wordt gesignaleerd door de organisatie (Arbo Unie);
  • 40% van jouw medewerkers nu al in de gevarenzone zitten o.a. door de Corona crisis.(TNO/ArboNed/NCPSB)
  • 4,5% ziekteverzuim; reductie kosten verzuim door voorkomen Spoor 1, Spoor 2, WIA-instroom, inschakelen Arbeidsdeskundige/Reintegratiebureau, inhuren externe, een kostenpost van minimaal euro 25.000 (met verzuimverzekering);
  • Ben je ERD/ZW en/of ERD/WGA dat worden de verzuimkosten aanzienlijk hoger;
  • Vergeet niet bij uitdiensttreding werknemer dat je een transitievergoeding moet gaan betalen naast alle verzuimkosten!